Banner
Banner
Banner
Banner

VALL D'ALBAIDA  

Llum verda al projecte de millora de l’Ecoparc d’Ontinyent

L'Ajuntament d'Ontinyent ha donat la llicència d'obres perquè el Consorci de Residus V5 (COR) puga dur a terme la millora i condicionament de l'Ecoparc de la ciutat. D’esta manera, i amb esta intervenció pressupostada en 200.000 euros, el COR executa una de les clàusules que el Govern municipal va incloure quan va signar el conveni, que té una durada de 20 anys, pel qual cedia la gestió i explotació de l'Ecoparc a aquest organisme i on constava que devia tornar-lo en millores condicions. 

Esta reforma permetrà reacondicionar tot l'Ecoparc, instal·lar una nova caseta de residus perillosos, canviar tota la jardineria, instal·lar nous contenidors, un nou espai per al controlador, així com canviar la imatge corporativa. Està previst que les obres comencen entre el 1 i el 7 d'octubre, encara que la intervenció podria retardar-se ja que es produiran de forma paral·lela a la activitat del mateix Ecoparc.

El conveni signat entre l'Ajuntament i el COR el passat any incloïa no sols que este últim devia tornar l'Ecoparc en millores condicions sinó també altres requisits com que l'explotació i gestió es realitzarà aplicant els criteris establerts en la “Norma tècnica reguladora de la implantació i funcionament dels ecoparcs”.

Es prioritzarà la recuperació i valorització dels residus, optant per l’eliminació quan no siga viable tècnicament cap altra opció o no hi haja mercat que absorbisca el residu; es realitzaran, a càrrec del Consorci i previ informe favorable de l’Ajuntament, les obres necessàries per a complir amb la normativa; o que l’horari d’obertura de la instal·lació al públic es determinarà de mutu acord i que en tot cas, s’establiran un mínim d’hores setmanals igual a l’actual donant servei també els dissabtes i diumenges (excepte festius). 
Banner
Banner
Lun Mar Mie
comarcal.net. guía intercomarcal d’actualitat i comunicació. L Alcoia · El Comtat · La Vall d´Albaida · La Foia de Castalla
Copyright © 2008 comarcal.net. Todos los derechos reservados. Aviso Legal
web design nandroid